Hlodavci

Hlodavci – Potkan, Myš domácí, Hraboš polní, Krysa obecná