Trénink3

Čtěte více

Vosy a sršně

Hlodavci

Hraboš polní

Hraboš polní

Hraboš polní je malý hlodavec obývající převážně venkovské oblasti, známý svým impaktem na zemědělské plodiny. Tento býložravec s velikostí 8-12 cm a krátkým ocáskem se rychle množí a může způsobit významné škody na zelenině a ovoci uloženém ve skladovacích prostorech.

-->